Voorstelling ‘De Waterstrijd’

 

In het voorjaar van 2015 maakte de ‘Stichting Het Cultuur Historisch Document’ de locatievoorstelling ‘De Waterstrijd’ mogelijk, gespeeld door Marija Katic en Beno Hofman in de voormalige watertoren aan de Noorderbinnensingel in Groningen.

Speels & kleurrijk: Beno Hofman, het geheugen van Groningen maakt samen met Marija Katic theater over historische onderwerpen met een actueel karakter.

Beno Hofman

‘Ik kan het niet laten de Groninger geschiedenis uit te dragen, middels voordrachten, film, radio, boeken, tweets en theater. De Groninger geschiedenis – zeer verweven met die van mijn eigen familie – is mijn lust en mijn leven. Ik heb in de loop van de jaren van mijn hobby mijn werk gemaakt en werd zo de officieuze ‘stadshistoricus’ en de ‘huishistoricus’ van de lokale en regionale omroepen. Ik heb vooral veel bekendheid gekregen door het televisieprogramma Beno’s Stad, waarvoor ik in 12 jaar 400 uitzendingen maakte. De laatste jaren onderzoek ik vooral graag de mogelijkheden van theater als vertelvorm’.’

Klik hier voor meer info over Beno Hofman.

Marija Katić

‘Theater kan door middel van de verbeelding reflecteren op wat er in onze wereld van nu speelt. Het legt daarbij een verbinding met het publiek. Mensen ervaren een voorstelling met hun verbeeldingskracht en vormen er zo een wezenlijke mening over. Ze verbinden zich met het verhaal waarbij hun totale wezen betrokken is bij de verbeelding. Aan ons als theatermakers de taak om deze verbinding op subtiele wijze te leggen, gebruikmakend van herkenbare menselijkheid en door dichtbij te zijn. Wij kijken subjectief naar onze objectieve geschiedenis. De spanning daartussen in relatie tot de kunstvorm theater zorgt elke keer weer voor een fascinerende uitdaging.’

Artistieke adviezen zijn verzorgd door Rob Bakker en Brenda Hauer. Hadewych Ten Berge is verantwoordelijk voor de kostuums en het toneelbeeld. De techniek wordt verzorgd door Wouter Pieters.